Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Lyftbord - tillbehör

     Till EdmoLift's lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på er investering. Nedan kan du se illustrationer på de vanligaste tillbehören som vi kan utrusta våra lyftbord med. Det finns en del viktiga frågeställningar som bör beaktas vid val och placering av tillbehöret samt lyftbordets omgivning.

     • Kommer någon att åka på lyftbordet?
     • Kommer lyftbordet installeras i en grop?
     • Kommer lyftbordet att köras över i nersänkt läge?
     • Kommer lyftbordet att installeras utomhus eller inomhus?
     • Kommer lyftbordet att användas väldigt intensivt?
     • Kommer det krävas extra säkerhetsfunktioner runt lyftbordet?
     • Kommer lyftbordet att behöva flyttas?
     • Kommer lasten att behöva snurras?

     HD-utförande för bord i intensiv körning

     Lyftborden är i standardutförande utrustade för god och långvarig funktion i "normal" drift. Vid intensiv körning med hög belastning, snabb hastighet, tuff miljö och kanske i flerarbetsskift krävs att borden ibland överdimensioneras och HD-utrustas. HD-utförande ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10.000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme. Utförandet innebär kullagrade hjul, bearbetade axlar, smörjnipplar i alla leder samt dränering av cylindrar till tank.

     Offereras på begäran

     • Centralsmörjning 
     • Explosionsskydd  
     • Konduktivt utförande 
     • Annan kulör
     • Galvanisering
     • Rostfritt utförande
     • HD-utförande

     När tilläggsutrustning skall monteras, beskriver vi placeringen enligt följande skiss

     B1 kallas även för den fasta sidan av lyftbordet

     Tillbehör lyftbord
     • Tillbehör
     Storsäljare
     Grid view
     List view

     desc
     Hjulunderrede

     Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Hjulunderredet har två fasta hjul och två svängbara som har broms.

     Pallunderrede

     Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för stödben på åkstaplare eller stödbenstruck.

     Durkplåt i aluminium

     Durkplåten skruvas på lyftbordets plattform och ger ett halkskydd med rostskyddande yta.

     Bordsskiva med halkskydd

     Skiva i tårplåt ger bästa halkskydd och rekommenderas för lyftbord som monteras i utomhusmiljö.

     Nivåbegränsning

     Gränslägesbrytaren är justerbar och stoppar bordets lyfthöjd vid en förinställd nivå. Välj övre eller nedre gränsläge samt om funktion ska finnas för passering av gränsläge.

     Hydraulisk lastklaff

     Används för att överbrygga avstånd mellan fordon, lastkaj eller annan avställningsyta. Lastklaffen manövreras med hydraulik.

     Manuell lastklaff

     Används för att överbrygga avstånd mellan fordon, lastkaj eller annan avställningsyta. Lastklaffen manövreras manuellt.

     Mekaniska stopp

     Används för att fixera och avlasta bordet vid överkörning i bottenläge samt justering av höjd vid övergång med rullbanor. Justerbarhet +40 mm. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan.

     Skyddsräcke

     Räcke finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant på räcket. Rekommenderas på bord som används som arbetsplattform.

     Skyddsräcke med grind

     Räcke och grind finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke och grind är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant. Grinden kan levereras med manuellt eller elektriskt lås. Rekommenderas på bord som används som arbetsplattform.

     Fristående hydraulaggregat i plastlåda

     Plastlåda med lock ger ett bra skydd åt hydraulaggregatet. För aggregat med storlek upp till max H6-4.

     Fristående hydraulaggregat med plåthuv

     Ger extra skydd i utsatta miljöer. För aggregat H6-11 till H15-30.

     Fotmanöverdon

     Fotmanöverdon med huv och sladdmonterat nödstopp.

     Lyftöglor

     Lyftöglor gör det säkrare och lättare att installera och transportera lyftbordet. Lyfter i bottenramen genom bordsskivan. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan. Horisontella dubbelsaxar kräver två satser lyftöglor.

     Rund vändskiva

     Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter kundens behov. Svängskivan kan även levereras i ett nedsänkt och integrerat utförande i nivå med bordsskiva.

     Rektangulär svängskiva

     Svängskivan monteras ovanpå lyftbordets bordsskiva och har en elektrisk avkännare för att undvika klämrisker. Skivan har ett säkerhetsavstånd och är elektriskt styrd så att lyft- sänkrörelse förhindras om inte skivan är i rätt position.

     Rullbana

     Rullbana används ofta i olika produktionssystem mellan olika stationer. Vid beräkning av rullbana ska varornas längd och vikt anges. Även i vilken höjd bordet står vid av- och påkörning.

     Uppkörningsramp kortsida

     Avser i första hand lågbyggda bord med 80 - 100 mm lägsta höjd. Rampen är tillverkad i lackerad plåt med slät yta. Säkerställ att lutningen är lämplig för din typ av lastning.

     Uppkörningsramp långsida

     Avser i första hand lågbyggda bord med 80 - 100 mm lägsta höjd. Rampen är tillverkad i lackerad plåt med slät yta. Säkerställ att lutningen är lämplig för din typ av lastning.

     Rälshjulsunderrede

     Används för att ta upp olika nivåskillnader i ett rälsburet transportsystem. Utrustningen kan levereras med motordrift eller vara odriven.

     Förstärkt bordsskiva

     En förstärkt bordsskiva ger extra stöd åt lyftbordet vid överkörning av truckar och motverkar deformering. Mekaniska stopp i bottenramen är även inkluderade i ett sådant utförande. Justerbarhet +40 mm.

     Tippskydd

     Byglade hjul stabiliserar lyftbordet och minimerar risken för att lyftbordet tippar upp vid felaktig belastning. Bygling sker av saxens hjul i bottenram och under plattformen. Tippskydd rekommenderas om plattformens överhäng är över 10 %.

     Skyddsnät

     Ökar säkerhetsnivån och minskar risken för att få in föremål eller obehöriga under lyftbordet. Det kedjeliknande nätet är ett bra skydd mot mekaniska skador. För montering krävs förstorad plattform +75 mm på var sida.

     Skyddsbälg

     Bälgen ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer. Skyddsbälg kan vara ett bra skydd i utomhusmiljö. För montering krävs förstorad plattform +75 mm på var sida.

     Skyddsduk

     Skyddsduk ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer. Skyddsbälg kan vara ett bra skydd i utomhusmiljö. Duken kan monteras runt hela bordet eller bara på valfri sida. För montering krävs förstorad plattform +75 mm på var sida.

     Inspektionslucka i bordsskivan

     Luckan ger åtkomlighet till hydraulaggregatet på gropmonterat lyftbord med inbyggt aggregat.

     Avrullningsstopp

     Hindrar lasten att rulla av lyftbordet vid lastning eller lossning. Avrullningsstopp kan levereras manuella eller automatiska. Det automatiska avrullningsstoppet lyfts upp ur plattformen när lyftbordet lämnar nedsänkt läge. Kräver förlängning av plattformen med +150 mm.

     HD-utförande

     HD-utförande för bord i intensiv körning. Utförandet ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10 000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme.

     Mekaniska lås

     Lyftbord som ligger i golvplan och kan sänkas under golvnivå förses med hydrauliskt utskjutbara spärrar som fixerar bordet. Bordet klarar då stora belastningar och kan bli överkörbart av fordon.

     Automatisk höjning och sänkning med fotoceller

     Automatisk lyft och sänkning genom lastavkänning.

     Signaltorn med ljud- och ljusmodul

     Signaltornet består av en enhet med både ljud- och ljusmodul. Operatören kan enkelt montera av eller på de olika modulerna efter behov och smidigt justera signalerna för att passa den specifika miljön.

     Emballage

     Lyftbordet paketeras i ett kraftigt och hållbart träemballage för att underlätta hantering och säkerställa transporten. Våra emballage finns även i en klassificerad version i enlighet med ISPM 15.

     X
     X
     X