Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Ergonomiska lyftbord och lyftvagnar för industriell användning

     Tillbringar du mycket tid och pengar på att förebygga olycksfall men tycker att dina skadeståndsanspråk fortfarande är för höga?

     Problemet är kanske inte olyckor utan förutsebara skador. När du ser personalen lyfta, böja, sträcka eller vrida sina armar, ben och kroppar på ett repetitivt sätt, kan du förutse problem i form av skador, frånvaro och förlorad effektivitet. I de flesta fallen kan orsakerna enkelt rättas till genom att använda och tillämpa enkel, lättanvänd lyft- och positioneringsutrustning som designats för att minska rörelsemönster, stress och rörelser och därmed minska skador och samtidigt öka produktiviteten. Implementering av sund ergonomisk kartläggning och utvärdering av arbetsmiljön kommer att ge tydliga resultat genom att minska skador, öka produktiviteten och prestationseffektiviteten, förbättra personalens moral och attityd samt sänka utgifterna för yrkesskadeersättning. 

      

      

     Följande punkter ska man vara uppmärksam på:

     Arbetsplatsproblem
     • Personalen bibehåller en arbetsställning under långa perioder.

     • Personalen absorberar vibrationer från sina verktyg.

     • Personalen är ofta borta från sina arbetsstationer.

     • Personal som ändrat på sina arbetsstationer.

     • Personal som ändrat på sina verktyg.

     • Flera anställda sysslar med samma del.

     • Arbetsmaterial som är svårt att nå.

     • Instruktioner som är svåra att läsa.

     • Dålig belysning.

     • Dålig ventilation.

     • Dåligt klimat.

     Personalens problem
     • Många arbetsrelaterade olyckor eller skador.

     • Hög frånvaro vid ett speciellt arbetsmoment.

     • Hög omsättning på ett speciellt arbetsmoment.

     • Hög disciplinär åtgärd på ett speciellt arbetsmoment.

     • Mycket skador på utrustning/verktyg på ett speciellt arbetsmoment.

     • Mycket omarbete.

     • Mycket materialspill.

     • Låg produktivitet.

     • Sjunkande produktivitet under arbetsskiftet.

     • Låg produktkvalitet.

     • Sjunkande produktionskvalitet under arbetsskiftet.

      

     EdmoLifts produkter är tillverkade med ett ergonomiskt åtagande

     Varning! Människor är biologiska konstruktioner. Deras muskel- och benstruktur är inte anpassad för påfrestande lyft. Även lätta lyft kan, om de inte görs rätt eller utförs under lång tid, orsaka betydande skada.


     Förlorade arbetsdagar

     Mer än hälften av alla förlorade arbetsdagar som är arbetsrelaterade involverar skadade muskler, ben- eller bindvävnad, gemensamt känt som muskel-, skelett- och nervproblem (MSD). "MSD är den största hälso- och säkerhetsutmaning för Europa" Mer än 40 miljoner arbetare inom EU påverkas av MSD. Dessa skador (olyckor inte inkluderade) kostar arbetsgivarna mer än €385 miljoner eller mellan 0,5% och 2% av bruttonationalprodukten, "en betydande börda för EU:s ekonomi".*

     *Siffrorna och citaten är hämtade från EU-rapporter om hälsa och säkerhet i Europa.


     EdmoLift klarar det - säg bara vad

     Över allt där det utförs lyft - kontor, fabriker, sjukhus, scener, lagerlokaler, marknader, garage, butiker, varuhus, skolor, institutioner - produkter från EdmoLift kan göra det tunga arbetet och ta över människors bördor. Eftersom den främsta orsaken till muskel-, skelett- och nervskador kan minskas betydligt genom att eliminera lyftarbeten, kan EdmoLifts produkter betraktas som ett hälsohjälpmedel. Eftersom det förbättrar lokal transport och leverans av utrustning, kan det också kallas ett effektivt arbetsredskap. EdmoLift sparar pengar genom att minska kostnaderna för förlorade arbetsdagar och kan därför också kallas en ergonomisk implementering. 
     Kalla EdmoLift vad du vill!

      

     Fundera över reglerna för manuell hantering från hälso- och sjukvårdsmyndigheter och i EU:s direktiv

     Att lyfta tunga föremål kan vara omöjligt om man inte använder lyfthjälpmedel, såvida du inte har något emot att bryta rygg, armar eller ben. Att lyfta tunga föremål eller lyfta fel kan också resultera i skador.

     Frånvaro från arbetet på grund av onda ryggar, axlar eller skador på armar och ben, kostar företagen och samhället miljarder varje år. Att förebygga dessa skador har enorma ekonomiska fördelar för alla industriområden.