Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Kvalitetsledningsrevision på EdmoLift i april: Ett bevis på kvalitet och hållbarhet 2024-05-13

      

     Nyligen genomgick EdmoLift en kvalitetsledningsrevision av FR2000 med ett gott resultat. FR2000 är en kravstandard som fokuserar på ledningssystem inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under den noggranna granskningen av processer och system konstaterades det att EdmoLift uppfyllde kraven inom samtliga områden. 

     FR2000 standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 samt ISO 45001 (FR2000.se), vilket inkluderar krav från policy och mål till interna revisioner och förbättringsprocesser. För EdmoLift, en ledande aktör inom lyftbord och materialhantering, är det en viktig del av engagemanget för kvalitet och hållbarhet.

     Revisioner av detta slag genomförs årligen och vart tredje år en full revision för att säkerställa att företagen fortsätter leva upp till de krav som ställs i FR2000. När granskningen genomfördes i början på april var det för den tolfte gången som EdmoLifts arbete och systematik granskades för att säkerställa uppfyllandet av standardens krav. Det är en omfattande process men viktig för att säkerställa efterlevnad.

     Jan Eriksson, Miljö- och hållbarhetschef och Andreas Ekman, Kvalitetstekniker närvarade under hela processen som sträckte sig över två dagar. Under revisionen granskades alla aspekter av företagets verksamhet noggrant och alla avdelnings hos EdmoLift bidrog genom att berätta om sitt arbete, något som ger revisorn en bred översyn av företagets processer och system.

     Jan betonar vikten av revisionen och berättar att det är en möjlighet att visa upp företagets åtagande för, men också framstegen inom kvalitet och hållbarhet. Revisionen ger oss möjlighet att reflektera över våra processer och system och därigenom identifiera potentiella områden för förbättringar. Men det är också en möjlighet att få feedback och vägledning för att fortsätta arbetet, tillägger han.

     Efter granskningsprocessen stod det klart att EdmoLift blev godkända och uppfyller kraven i FR2000-standarden. Detta resultat är ett bevis på företagets engagemang för att upprätthålla höga standarder inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det visar inte bara på förmågan att leva upp till kraven, utan också engagemanget och drivkraften att fortsätta upprätthålla samt utveckla processer och system.

     Det är såklart glädjande att få bekräftelse på att vi har en bra struktur och kontroll över våra processer, både som team och företag. Det är något som är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet i allt vi gör, avslutar Jan.