Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Vad är ett lyftbord?

     Ett lyftbord är precis vad namnet antyder. I sin enklaste form är det en plattform eller ett bord som kan höjas eller sänkas till önskvärd höjd inom sitt vertikala rörelseomfång.

      

     Lyftbordets ingående delar:

      

     Lyftbordets bottenram
     Lyftbordets bottenram stödjer resten av enheten. Den måste vara kraftig, stark och stabil. I de flesta fall har den utformats för att vara placerad på golvet men kan också byggas in i en grop eller förses med hjul eller utrustas med ett pallunderrede för att göra lyftbordet mobilt.

      

      

     Lyftbordets saxar
     Lyftbordets saxar ger lyftbordet en rak och stabil vertikal rörelse samtidigt som de ger stöd åt plattformen. De två saxarmarna är sammanlänkade med en centrumaxel, de sitter även fast i de övre och nedre ledade ändarna.

      

     Lyftbordets plattform
     Plattformen kan ha vilken storlek som helst så länge den är kompatibel med lyftbordets bottenram och saxar.  Plattformen kan inte vara mindre än längden eller bredden på saxarna samt bottenramen, den kan däremot vara längre och bredare. Plattformen kan utrustas med ett stort utbud av tillbehör som rullbanor, vändskivor eller speciella arbetsfixturer, plattformen kan även vara tiltbar.

      

     Lyftbordets hydraulaggregat
     Hydraulaggregatet (mestadels elektrohydrauliskt) består av en elektrisk motor, en hydraulisk pump, en hydraulisk tank, hydraulisk cylinder, rörledningar, ventiler och elektriska kontrollsystem. När upp knappen är aktiverad, pumpar pumpen hydraulolja från tanken in i cylindrarna vilket får kolven och axeln att röra sig. Hydraulcylindern är mekaniskt länkad till saxen vilket driver dem att höja plattformen. En backventil i den hydrauliska kopplingen mellan pumpen och cylindern hindrar hydrauloljan att flöda bakåt vilket säkerställer att plattformen förblir på den höjd den var när upp-knappen släpptes. När ner-knappen aktiveras, öppnas en solenoidventil som låter hydrauloljan flöda tillbaka till tanken. Motorn går inte när lyftbordet sänks och det är plattformens egenvikt som gör att trycket i cylindern tvingar hydrauloljan att flöda tillbaka in i tanken. En flödeskontrollventil på sänkventilen, VE25, kan justeras för att ge önskad sänkhastighet. När ner-knappen är avaktiverad stängs sänkventilen och plattformen förblir på samma höjd. Ventilanordningen förhindrar att bordet sänks när det är strömavbrott.

      

     Lyftbordets manöverdon
     Manöverdonet kan antingen vara ett handmanöverdon eller ett fotmanöverdon.
      

     Låsfunktion på handmanöverdon (video)


      

     Fördelar med ett lyftbord

     Inom industrin finns ett kontinuerligt behov av att lyfta och positionera arbetsstycken och material. Om en person blir ombedda att utföra lyft och positionering utan hjälp av rätt utrustning, kan resultatet variera från utmattning och låg produktivitet till allvarliga personskador. Mellan dessa två ytterligheter finns även skador, relaterade till kontinuerliga och upprepade lyft och konstiga arbetsställningar, som ryggont och karpaltunnel-syndrom.

     Lyftbord är en idealisk lösning på lyft- och positioneringsproblem av följande skäl:

      

     Stabil plattform
     Till skillnad från hissar, kranar eller manipulatorer, erbjuder lyftbord en stabil plattform för att lyfta och sänka material. Risken att oavsiktligt tappa ett arbetsstycke är mycket mindre och faran för att hängande last svänger och orsakar skada på personalen minimeras.


     Steglös höjdreglering
     Ett lyftbord är designat för att röra sig smidigt, både upp och ner, till valfri höjd. Höjden bibehålls även vid strömavbrott.


     Mångsidighet
     Lyftbord kan levereras med ett stort urval av anpassningar. Exempelvis plattform med rullbana, tiltande plattform, svängbar plattform eller plattform med automatiska inställningsmöjligheter.


     Programmerbar rörelse
     Rörelsen kan programmeras och ett lyftbord kan byggas in i andra materialhanteringssystem.


     Portabel
     Lyftbord kan göras i flyttbara utföranden med hjälp av ett hjulunderreden och i delvis flyttbart utförande med hjälp av ett pallunderrede.


     Stort vertikalt omfång
     Ett lyftbord kan installeras i en grop för att erhålla absolut nolläge i golvnivå, de kan stå direkt på golvet eller utrustas med flera par saxarmar för högre lyfthöjd. En annan möjlighet är lyftbord med låg profil som genom sitt extremt låga nedfällda läge inte behövs monteras i grop för att kunna lastas med en vanlig pallyftare.


     Minimalt underhåll
     Lyftbord är tåliga och slitstarka maskiner som designats för att erbjuda många års pålitligt arbete med minimalt underhåll.