Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Lyftbord service och säkerhet

     Lyftbord service och säkerhet

     Konformitets- eller inkorporeringsdeklarationer

     Våra lyftbord och WP-lyftvagnar är designade och tillverkade i enlighet med kraven i lyftbordsstandard EN 1570-1 och lyftvagnsstandard ISO 3691-5:2014 varvid kraven för maskineri, lågspänning och EMC-direktiv är uppfyllda. Alla produkter är utrustade med CE-märkning och inkluderar CE konformitetsdeklaration eller i vissa fall en inkorporeringsdeklaration.
      

     I korthet kräver dessa standarder följande:

     EN 1570-1

     EN 1570-1 lyftbordsstandard specificerar säkerhetskraven för lyftbord som används för att lyfta och/eller sänka material och/eller personer som färdas med bordet för att ta hand om det transporterade materialet.

     - Där lyftbordet ej passerar något stannplan.
     - Där lyftbordet ej betjänar mer än två stannplan.

     • Regler för lastningsförhållanden, styrka och stabilitetsberäkningar.

     • Kraven på säkerhetsarrangemang om personer, hjulförsett gods etc. färdas med lyftbordet.

     • Konstruktionens minsta säkerhetsavstånd, med eller utan säkerhetsram.

     • Skyddsanordningar för olika tillämpningar för att förhindra att personer, gods eller fasta installationer inom bordets arbetsområde skadas.

     • Högsta tillåtna lyft-, sänk- och periferhastigheter.

     • Överbelastningsskydd.

     • Anordningar för att förhindra att lyftbordet sänks hastigt om en slang går sönder och att förhindra risker som orsakas av oavsiktlig sänkning p.g.a. oljeläckage, stoppa sänkning vid slangbrott och förhindra risker som orsakas av oavsiktlig sänkning p.g.a. läckage. EdmoLifts hydrauliska och elektriska standardsystem uppfyller kraven, vilket är ovanligt för lyftbordssystem från andra tillverkare.

     • Krav på typen av kontrollsystem, som att inkludera en nödstoppsanordning och möjligheten att förhindra otillåten användning.

     • Test av alla produkter före leverans.

     • Omfattande drift- och underhållsinstruktioner och märkning, för att ge klara anvisningar om driften, varningar beträffande möjlig felanvändning och risker, av lyftbordet och allt som kan inträffa i närheten av lyftbordet. Även att tillhandahålla instruktioner för installation, inspektioner och underhåll, för att ge användaren ökad ekonomisk användning av EdmoLift lyftbord.


     Standard för pallyftare ISO 3691-5:2014 (för WP-serien) specificerar säkerhetskraven för pallyftare (WP-lyftvagnar) som är 
     utrustade med gafflar, plattform eller annat tillbehör, med gångstyrd förflyttning, som används för att flytta, lyfta och sänka material.

     • Regler för lastningsförhållanden, styrka och stabilitetsberäkningar, inklusive omfattande test.

     • Krav för anslutningsenheter för att förhindra att lasten faller av.

     • Krav på minsta säkerhetsavstånd inom konstruktionen.

     • Instruktioner för att förhindra att personer, gods eller fasta installationer skadas inom WP-lyftvagnens arbetsområde.

     • Handtaget har ergonomisk design.

     • Hjulskydd och parkeringsbroms.

     • Skyddsanordningar för överbelastning.

     • Högsta tillåtna lyft- och sänkhastigheter.

     • Krav på de elektriska- och kontrollsystemen.

     • Omfattande drift- och underhållsinstruktioner och märkning, för att ge klara anvisningar om driften, varningar beträffande möjlig felanvändning och risker, av WP-lyftaren och allt som kan inträffa i närheten av lyftbordet. Även att tillhandahålla instruktioner för installation, inspektioner och underhåll, för att ge användaren ökad ekonomisk användning av EdmoLift WP-lyftvagnar.