Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     Praktik som arbetsmiljöingenjör hos EdmoLift: Verklig erfarenhet inom området 2023-05-16

     Stefan är utbildad lärare och har arbetat inom skolan i 33 år. Där har han undervisat inom bland annat matematik och idrott men också varit aktiv inom idrottsvärlden. Intresset för arbetsmiljö har länge funnits med, men att gå en utbildning väcktes när han arbetade som huvudskyddsombud.

     Man tillbringar väldigt mycket tid på jobbet och hela ens tid påverkas av arbetsmiljön, säger Stefan.

     Snart har han gått klart år ett med fokus på lagar och regler, något han nu omsätter i praktiken hos EdmoLift som tillverkar och levererar saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering över hela världen.

     Här i Härnösand arbetar strax under 100 personer och det är på kvalitetsavdelningen med handledning av Jan Eriksson, Miljö- och kvalitetschef som Stefan gör sin praktik.

      

     Praktik hos EdmoLift ger verklig erfarenhet av arbetsmiljöområdet

      

     Stefan vid sitt skrivbord på EdmoLift

     En vanlig dag på praktiken omfattar olika uppgifter inom arbetsmiljö, bland annat att vara ute i verksamheten och ingå i skyddskommittén. Uppgifterna är också kopplade till två mer specifika uppdrag för perioden: att ta fram ett årshjul för arbetsmiljöarbetet och börja skissa på en internutbildning om arbetsmiljö från olika vinklar.

     I skrivande stund, mer än halvvägs genom praktiken är årshjulet satt och syftar till att underlätta arbetsmiljöarbetet, menar Jan. I årshjulet finns delar beskrivna kring vad som behöver göras och när. Utöver de dagliga uppgifterna kommer han under resterande del av praktiken att fortsätta med internutbildningen som kommit en bit på vägen och fått nya infallsvinklar.

     Både Jan och Stefan är eniga om att man nog aldrig blir helt färdig med arbetsmiljöarbetet och menar att det är någonting som måste göras kontinuerligt.

     Stefan berättar att han har fått frihet att utforska rollen som arbetsmiljöingenjör och att han under tiden på EdmoLift har fått större insikt i hur brett området är. Han ser fördelar med att han inte har tidigare erfarenhet av industrin och har fått möjlighet att ställa frågor, vilket också bidragit till att de han har intervjuat har fått tänka till – många gånger gör man saker av bara farten, säger han.

      

     Arbetsmiljö inom tillverkningsindustrin

     Efter praktikveckorna har Stefan fått medvetenhet om branschens komplexitet, och fortsätter med att det har varit väldigt nyttigt att göra praktiken hos EdmoLift för att få ett bredare perspektiv. Det finns fler hälsorisker och faror att ta hänsyn till inom tillverkningsindustrin än hos andra verksamheter. Det blir tydligt inom industrin hur viktigt det är med skyddsmekanismer, säger han.

     Att vara praktikant hos EdmoLift: Värdefullt samarbete och bredare perspektiv

     När Jan svarar på frågan om hur han har upplevt praktikperioden svarar han att det har varit givande och ser ett stort värde av att ta in praktikanter för att som i det här fallet lyfta fram arbetsmiljöarbetet. Jag har blivit väl emottagen, och fått bredda min kunskap, avslutar Stefan.

     Innan Stefan påbörjar år två av utbildningen vid Yrkeshögskolan i Sundsvall väntar ett par veckors sommarjobb hos EdmoLift